Help bij ranglijst
De volgorde
Er wordt een volgnummer toegekend op basis van behaalde punten en een volgnummer op basis van percentage moyenne. Beide volgnummers worden bij elkaar opgeteld tot een rangnummer. Bij een gelijk rangnummer gaat de speler met het hoogste percentage moyenne voor.

Directe promotie
Spelers met een Directe Promotie (DP) op verzoek of verplicht, worden niet in de ranglijst opgenomen.

Degradatie
Degradatie vindt pas plaats aan het einde van het seizoen. Een speler die nu onder de klassegrens speelt, kan in theorie zijn moyenne nog verbeteren als die speler mee mag doen met de districtsfinale (zal niet zo vaak voorkomen). Om aan te geven dat deze speler aan het einde van het seizoen kan degraderen, is het eindmoyenne in rood vermeld.