SpecialSoftware

SpecialSoftware stopt

SpecialSoftware
     
 

Nieuws

 
 

Na 20 jaar stopt SpecialSoftware met haar werkzaamheden.

Onder de naam SpecialSoftware heeft ondergetekende vanaf 1997 een drietal programma's (PKspecial, ClubMatch en ToernooiProf) ontwikkeld, die tientallen jaren door de biljartwereld zijn gebruikt. Ondanks de toezegging van de KNBB is er door onze bond nooit software beschikbaar gesteld voor de PK's. Op 1 april van dit jaar heeft SpecialSoftware een vrijblijvende offerte uitgebracht aan Carambole om de imperatieve PK's volledig web-based te automatiseren. Het nieuwe programma PK-Online was daar de basis voor. Tenslotte is de periode van stand-alone programma's (zoals PKspecial) achterhaald en hebben alleen web-based programma's, die een verbinding hebben met de ledenadministratie van de KNBB (Renflex) de toekomst. De KNBB heeft daar helaas niet op gereageerd. Dat is jammer, want een kleine bond als de KNBB, kan zich geen maatwerk-programma's veroorloven, die enkele tonnen kosten vanwege de complexe reglementen waaraan zo'n programma moet voldoen.

Ik dank alle gebruikers van mijn programma's voor de positieve reacties die ik daarop de afgelopen jaren heb gekregen. Ik heb met heel veel plezier energie gestopt in het ondersteunen van de wedstrijdleiders binnen onze bond.

Hans Eekels, Beverwijk, 8 juni 2017

 
   
   
   
   
    ©08-06-2017 Hans Eekels